Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Znak certyfikacji i powoływanie się na certyfikację


Znak certyfikacji i powoływanie się na certyfikację

 1. Po otrzymaniu certyfikatu organizacja może stosować jeden rodzaj prawnie chronionych znaków:
  1. Znak certyfikacji stanowiący połączenie logo ZETOM-CERT oraz nazwy programu certyfikacji wyrażonej powszechnie używanym skrótem (tj. ISO 9001);
 2. Znaki mogą być stosowane przez organizację wyłącznie w połączeniu z jego nazwą. Wielkość znaków powinna zapewniać ich czytelność. Przykłady:

  z-c iso 9001

 3. Znaki mogą być umieszczane na dokumentach handlowych, promocyjnych, reklamowych wyłącznie w uzyskanym zakresie certyfikatu, w przypadkach niejednoznacznych, należy wyróżnić zakres działalności, na który organizacja uzyskała certyfikat,
 4. Znaki nie mogą być stosowane w sposób sugerujący, że odnoszą się do wyrobu/usługi, szczególnie nie wolno umieszczać znaków na wyrobie, ani opakowaniach zarówno indywidualnych jak też zbiorczych; sprawozdaniach z badań laboratoryjnych; świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach albo świadectwach z inspekcji; dokumentach urzędu mających charakter decyzji, postanowień; świadectwach/ zaświadczeniach z przeprowadzonych szkoleń.
 5. Na opakowaniu wyrobu lub w towarzyszącej mu informacji można stosować oświadczenia informujące, że organizacja posiada certyfikowany system zarządzania. Za opakowanie wyrobu uważa się to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu. Za informację towarzyszącą uważa się informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia. Etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne brane są pod uwagę jako część wyrobu. Oświadczenie nie może sugerować, że wyrób, proces lub usługa są certyfikowane. Oświadczenie powinno zawierać: nazwę/markę organizacji, przywołany rodzaj systemu zarządzania (np. jakością, środowiskiem) i mające zastosowanie normy, nazwę jednostki certyfikującej.
 6. Organizacja zobowiązana jest:
  1. zaprzestać używania znaków i powoływania się na certyfikację z datą wygaśnięcia ważności certyfikatu lub po otrzymaniu decyzji o zawieszeniu bądź cofnięciu certyfikatu,
  2. stosować się do zaleceń ZETOM-CERT odnośnie zmiany sposobu stosowania znaków.