Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Zasady naliczania opłat z tytułu badań i certyfikacji systemów zarządzania w obszarze akredytowanym » Załącznik nr 1: Czas oceny


Załącznik nr 1: Czas oceny

Systemy Zarządzania Jakością (QMS)
Zależność między efektywną liczbą personelu i czasem auditu

Efektywna liczba personelu Audit początkowej certyfikacji
(Etap 1+Etap 2)
(dni auditowe DA – 8h)
Audit nadzoru
(dni auditowe DA – 8h)
Audit ponownej certyfikacji (audit odnawiający)
(dni auditowe - 8h )
Czas auditu(ogółem) Czas trwania auditu
(na miejscu)
Czas auditu(ogółem) Czas trwania auditu
(na miejscu)
Czas auditu(ogółem) Czas trwania auditu
(na miejscu)
1 – 5 1,5 1 1,5 1 1,5 1
6-10 2 1,5 1,5 1 1,5 1
11-15 2,5 2 1,5 1 1,5 1
16-25 3 2,5 1,5 1 2 1,5
26-45 4 3 1,5 1 2,5 2
46 – 65 5 4 1,5 1 3,5 3
66 – 85 6 5 2 1,5 4 3
86 – 125 7 6 2,5 2 4,5 3,5
126 – 175 8 6,5 2,5 2 5,5 4,5
176 – 275 9 7 3 2,5 6 5
276 – 425 10 8 3,5 3 6,5 5
426 – 625 11 9 3,5 3 7,5 6
626 – 875 12 10 4 3 8 6,5
876 – 1175 13 10,5 4,5 3,5 8,5 7
1176 – 1550 14 11 4,5 3,5 9,5 7,5
1551 – 2025 15 12 5 4 10 8
2026 – 2675 16 13 5,5 4,5 10,5 8,5
>2675 Progresywnie
wg powyższych zasad

Przedstawiona powyższa tabela podaje ogólne ramy czasowe, jakich należy użyć do planowania auditu, wskazując punkt wyjściowy na podstawie efektywnej liczby personelu. Tak określony czas jest skorygowany na podstawie znaczących czynników mających zastosowanie w odniesieniu do klienta, który ma być auditowany.

Efektywna liczba zatrudnionych osób związanych z systemem zarządzania dotyczy również osób zatrudnionych okresowo, na zlecenia, lub w niepełnym wymiarze godzin. Liczbę zatrudnionych szacuje się wówczas proporcjonalnie do rzeczywistego czasu ich pracy. Ustalone ramy czasowe mogą być w uzasadnionych przypadkach traktowane elastycznie w celu dostosowanie dni auditowych do specyfiki organizacji. Zmiany dotyczące obciążenia mogą wynikać przede wszystkim z wyłączeń wymagań normy / wymagań nie mających zastosowania (np. projektowania), usytuowania organizacji, ryzyka i charakteru działalności (np. wysoka powtarzalność działań lub duża/mała ilość procesów realizacyjnych), języka auditu. Ustalenia te dokonywane są na etapie składania oferty / zawierania umowy oraz weryfikowane /aktualizowane przy corocznych auditach.