Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Zasady naliczania opłat z tytułu badań i certyfikacji systemów zarządzania w obszarze akredytowanym


Zasady naliczania opłat z tytułu badań i certyfikacji systemów zarządzania w obszarze akredytowanym

Obowiązujące dla ofert składanych od: 30.05.2016 r. – nie dotyczy wcześniejszych zobowiązań.

AUDITY CERTYFIKACYJNE (AUDITY POCZĄTKOWEJ CERTYFIKACJI)
AUDITY NADZORU – I i II
AUDITY PONOWNEJ CERTYFIKACJI (AUDITY ODNAWIAJĄCE)

Rodzaj kosztów
1. Koszty stałe dla każdej organizacji, w tym:
- ocena wniosku/karty aktualizacji,
- wydanie decyzji dotyczącej certyfikacji,
- rejestracja/aktualizacja.
KS
2. Badanie auditowe, w tym:
- badanie dokumentacji,
- audit na miejscu,
- dokumentowanie auditu.
DA x (stawka stała za dzień auditu)
3. Koszty delegacji auditorów (KDEL) Zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Opłata za wydanie dwóch certyfikatów w języku polskim. Bezpłatnie
5. Opłata za dodatkowe egz. certyfikatu:
- w języku polskim,
- w języku obcym.

100 zł + 23 % VAT/ 1 egz.

150 zł + 23 % VAT/ 1 egz.
6. Prawo do używania znaku certyfikacji ZETOM-CERT i/lub ZETOM-CERT/PCA . Bezpłatnie
KS – koszty stałe
DA – dni auditowe ustalane wg wytycznych IAF MD 5 „Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania środowiskowego” – Załącznik nr 1: CZAS OCENY
KDEL – koszty delegacji

Uwaga 1. ZETOM-CERT stosuje jednolite zasady naliczania kosztów z tytułu certyfikacji systemów zarządzania w obszarze akredytowanym, wg wzoru:

Cena netto = KS +DA x (stawka stała za dzień auditu) + KDEL

Prezes Zarządu lub Dyrektor ds. Certyfikacji może udzielić upustu do 20% – dla jednostek budżetowych; dla organizacji zrzeszonych w agencjach, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach występujących o certyfikację w grupie oraz dla organizacji, w których czas auditu przekracza ogółem 10 osobo-dni.

Uwaga 2. W przypadku negatywnego wyniku auditu, auditorzy mogą podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia re-auditu w obszarach, w których stwierdzono niezgodności (ok. 2 dni auditowe) lub w pełnym zakresie wymagań normy. Zakres i koszt re-auditu ustalane są indywidualnie.