Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Komunikaty » Nowelizacja normy ISO 9001Komunikat z dnia 20.10.2015

Nowelizacja normy ISO 9001

We wrześniu 2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez PKN została ona wprowadzona metodą uznania w dniu 07 października 2015 r. jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja angielska, Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Publikacja polskiej wersji językowej normy ISO 9001:2015 planowana jest na rok 2016.

Czas na dostosowanie systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001:2008 do znowelizowanej normy ISO 9001:2015
• Zatwierdzono trzyletni okres przejścia (tj. do września 2018 r.) na nową normę ISO 9001:2015.
• ZETOM-CERT jako jednostka akredytowana otrzyma z Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oficjalne wytyczne dotyczące nowelizacji oraz zmian w programach certyfikacji/ponownej certyfikacji.

Główne zmiany w normie ISO 9001:2015

Zmiana układu normy. Znowelizowana norma ma 10 punktów, w tym wymagania zawarte są w rozdziałach od 4 do 10:
1 Zakres normy
2 Odniesienia normatywne
3 Terminy i definicje
4 Kontekst organizacji
5 Przywództwo
6 Planowanie
7 Wsparcie
8 Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10 Doskonalenie

Ewentualnych wyłączeń nie ograniczono do jednego rozdziału i są one możliwe w przypadku braku zastosowania danego wymagania w certyfikowanej organizacji.
Według obecnie posiadanych informacji organizacja certyfikowana w ciągu trzech lat od wydania nowej normy, tj. do września 2018 powinna przejść „duży” audit, tj. audit ponownej certyfikacji. Więcej informacji w tym zakresie przekażemy po otrzymaniu wytycznych z jednostki akredytującej. Stosowanie SZJ wg normy ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009) traci ważność we wrześniu 2018 r.
Główne zmiany w podejściu dotyczą:

• Koncentracji na przywództwie
• Koncentracji na zarządzaniu ryzykiem
• Położeniu nacisku na cele, pomiary ich realizacji i zarządzanie zmianą
• Komunikacji oraz świadomości
• Zmniejszeniu liczby wymagań o charakterze nakazów
• Unifikacji nazw w obszarze dokumentacji SZJ

O zmianach w procedurach certyfikacji/ponownej certyfikacji będziemy Państwa informowali na bieżąco.