Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Komunikaty » Komunikat ZETOM-CERT z dn. 10.11.2017 w sprawie warunków certyfikacji systemów zarządzania jakościąKomunikat z dnia 10.11.2017

Komunikat ZETOM-CERT z dn. 10.11.2017 w sprawie warunków certyfikacji systemów zarządzania jakością

W oparciu o Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 237 z dn. 9.11.2017 oraz Rezolucję 2017-13 przyjętą przez General Assembly IAF ZETOM-CERT jako akredytowana jednostka certyfikująca od dnia 15.03.2018 będzie prowadzić audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015.
Wyniki tych auditów będą uwzględnione przez ZETOM-CERT przy podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących akredytowanych certyfikacji w odniesieniu do normy ISO 9001:2008.

Zasady postępowania ZETOM-CERT w związku z opublikowaniem niniejszego Komunikatu oraz z końcem okresu obowiązywania ISO 9001:2008 z dn. 14.09.2018

Podmiot Działanie
Podmioty planujące
złożenie wniosku
o certyfikację/
rozszerzenie
zakresu
certyfikacji
Od dnia 15.03.2018 r. będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o certyfikację lub rozszerzenie zakresu w oparciu o normę ISO 9001:2015.
Podmioty
w procesie
certyfikacji
Procesy certyfikacji systemu zarzadzania jakością według normy ISO 9001:2008 niezakończone do 14.03.2018 r. będą kontynuowane pod warunkiem, że podmiot podda się dodatkowej ocenie w odniesieniu do wymagań ISO 9001:2015.
Podmioty certyfikowane będące
w trakcie nadzoru
nad certyfikatem.
Podmioty certyfikowane według normy ISO 9001:2008 są zobowiązane do dostosowania SZJ do wymagań normy ISO 9001:2015, tak aby najbliższa ocena w nadzorze przeprowadzona po 15.03.2018 r. była prowadzona w oparciu o wymagania ISO 9001:2015.
Ocena dostosowania SZJ do ISO 9001:2015 (audit przejścia) prowadzona po 15.03.2018 r. będzie realizowana
• podczas planowych auditów nadzoru/ponownej certyfikacji (zgodnie z harmonogramem nadzoru)
• jako ocena przyśpieszona (nadzór/ponowna certyfikacja) przeprowadzona nie później niż do 14.09.2018 r., w przypadku kiedy audit nadzoru/ponownej certyfikacji jest zaplanowany w harmonogramie po tym terminie
• jako ocena dodatkowa (na życzenie klienta) przeprowadzona nie później niż do 14.09.2018 r., w przypadku kiedy audit nadzoru/ponownej certyfikacji jest zaplanowany w harmonogramie po tym terminie.

Komunikat opracowany na podstawie:
Komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr 237 z dn. 9.11.2017
Rezolucji 2017-13 przyjętej przez General Assembly IAF