Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Informacje o usługach » Polityka jakości


Polityka jakości

Podstawą polityki jakości jednostki certyfikującej ZETOM-CERT jest rzetelna obsługa organizacji, ubiegających się o certyfikację zgodności z wymaganiami określonych dokumentów normatywnych.

Rzetelność obsługi jest rozumiana jako dążenie do osiągania następująco sformułowanych celów:

 • zdobywać zaufanie stron uczestniczących w systemie certyfikacji,
 • zapewniać bezstronne prowadzenie certyfikacji zgodności, w sposób umożliwiający naszym Klientom doskonalenie systemów zarządzania, procesów, wyrobów oraz uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych,
 • stosować właściwe kryteria i procedury oceny zgodności,
 • wyróżniać się kulturą i terminowością obsługi,
 • dbać o interesy naszych Klientów,
 • zapewniać poufność obsługi
 • zapewniać niezbędne zasoby do funkcjonowania jednostki certyfikującej oraz utrzymania systemu zarządzania.

Nasze dążenia do osiągania ustanowionych celów opierają się na:

 • utrzymywaniu i doskonaleniu mechanizmów zapewniających bezstronność oceny
 • współpracy z wysokokwalifikowanymi specjalistami,
 • prowadzeniu szkoleń wewnętrznych pozwalających ujednolicać kryteria oceny,
 • utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania opartego na wymaganiach obowiązującej normy PN-EN ISO/IEC 17021-1.

Konsekwentna realizacja ustalonej polityki i celów, orientacja na potrzeby i oczekiwania klientów, umiarkowane ceny i stabilność działań – to zamierzenia ZETOM-CERT mające na celu zwiększenie rozpoznawalności jednostki i zaufania klientów oraz stałego wzrostu udziału w rynku.

Prezes Zarządu
ZETOM-CERT
12.09.2016