Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Witamy na stronie firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o.

Aktualności:

  • Warunki certyfikacji systemów zarządzania jakością
    Informujemy, że ZETOM-CERT jako jednostka certyfikująca od dnia 15.03.2018 będzie prowadzić wszystkie audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015. Po więcej informacji, zapraszamy do działu Komunikaty
  • Nowelizacja Normy ISO 9001
    We wrześniu 2015 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała normę ISO 9001:2015; w lipcu 2016  znowelizowana norma ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – wymagania została przetłumaczona na język polski i wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), po więcej informacji, w tym dotyczących okresu przejścia, zapraszamy do działu Komunikaty
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Baza Usług Rozwojowych
    Certyfikacja ISO 9001, którą Państwu oferujemy została zatwierdzona przez PARP jako spełniająca wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych świadczonych przez podmioty rejestrujące się w Bazie Usług Rozwojowych, po więcej informacji zapraszamy do działu Audity PARP

——————————————————————————————————————-

W ramach  działalności ZETOM-CERT poleca usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością.

Zapraszamy Państwa również do certyfikacji pozostałych systemów zarządzania
(np. EMS; FSMS; BHP) .

Z naszych usług w zakresie certyfikacji systemów zarządzania skorzystało ponad 400 organizacji działających na polskim rynku. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie, a organizacje poszukające rzetelnej jednostki certyfikującej serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.